Select Page

Valinnaisaineiden valitseminen on monelle yläkoulussa aloittavalle uutta ja upeaa, sillä ne tarjoavat valinnanvaraa. Opetussuunnitelma kuitenkin nykyään tuo valinnaisaineet ensi kertaa myös alakoulun neljännellä, viidennellä ja kuudennella luokalla opiskeleville.

 

ALAKOULUN VALINNAISAINEET

Uusi opetussuunnitelma tarjoaa valinnaisaineet myös alakoulun kolmelle viimeiselle luokka-asteelle. Tarjotut oppiaineet riippuvat täysin koulun omista tiloista ja mahdollisuuksista. Valinnaisaineiden tuominen jo ala-asteelle korostaa valinnan tekemisen taitoa jo nuoresta iästä alkaen. Omaa päätöstä pohditaan sekä opettajien että omien vanhempien tai muun huoltajan kanssa.

Valinnaisaineeksi tarjotaan yleensä esimerkiksi liikuntaa, musiikkia, kuvataidetta, ATK-taitoja ja joissakin kouluissa tilojen salliessa myös esimerkiksi kotitaloutta. Kolmas kieli lasketaan myös valinnaisaineeksi. Joissakin kouluissa pääsee opiskelemaan myös rahankäyttöä, taloutta, robotiikkaa, teknisiä taitoja sekä sähköä ja elektroniikkaa. Tarjotut ryhmät toteutuvat vain, jos ryhmäkoko on tarpeeksi suuri, joten kaikkia tarjottuja valinnaisaineita ei tulla välttämättä toteuttamaan.
Suosituimmiksi valinnaisaineiksi ovat valikoituneet liikunta sekä musiikki. Monet koulut tarjoavat myös erilaisia normaalien oppiaineiden syventäviä kursseja valinnaisaineina, kuten äidinkielen tai matematiikan syventäviä kursseja. Useat valinnaisaineet sekoittelevat ja yhdistelevät monen eri oppiaineen aihepiirejä.

Hyvänä puolena valinnaisaineiden tuomisessa alakouluun on opiskelijoiden vastuun ja valitsemisen aloittaminen jo nuorella iällä sekä kouluviikkojen vaihtelevuus, joka pitää yllä inspiraatiota ja halukkuutta koulunkäyntiä kohtaan. Ikävänä puolena taas on, että moni valitsee varmasti itselleen mielekkäältä tuntuvia valinnaisaineita ja esimerkiksi A2-kielen opiskelu saattaa pudota. Yleensä pitkän kielen valitseville ei jää työjärjestykseen tilaa muille valinnaisaineille, mikä voi ajaa oppilaat hauskempien, elämyksellisempien tai helpompien valinnaisaineiden puolelle.

Kunnat saavat itse päättää, mille vuosiluokille valinnaistunnit sijoitetaan. Yhteensä tunteja täytyy olla vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia koko peruskoulun aikana, mikä saattaa joissakin oppilaitoksissa tarkoittaa valinnaistuntien vähentymistä yläkoulusta, jotta niitä saataisiin sijoitettua enemmän alakoulun puolelle. Monissa kouluissa on aloitettu kahdella tunnilla viikoittaisia valinnaisaineita alakouluissa ja kieliä lukuun ottamatta valinnaisaineet valitaan vuodeksi kerrallaan.

 

VALINNAISAINEET YLÄKOULUSSA

Yläkouluissa valinnaisaineet ovat jo tuttu juttu. Niitä on saanut ennen uutta alakouluihin valinnaisaineita tuovaa opetussuunnitelmaa yläkouluissa valita kolme kappaletta. Kolmas kieli on sisältynyt valintoihin niin, että ranskaa, saksaa tai venäjää opiskeleva saa valita vain kaksi valinnaisainetta. Viikkotunteja valinnaisaineelle on vuosittain järjestetty kolme, joten yhteensä kolmen vuoden aikana tunteja on kertynyt yhdeksän vuosiviikkotuntia. Uuden opetussuunnitelman tultua voimaan on mahdollista, että vuosiviikkotunnit jakautuvat eri tavalla kuuden valinnaisvuoden aikana, jotta muille oppiaineille jää aikaa luonnollisesti enemmän.

Yläkouluissa valinnaisaineiksi voi valita perinteisesti taide- ja taitoaineita, kuten kuvaamataitoa, tekstiilityötä, teknistä työtä, kotitaloutta, liikuntaa ja musiikkia. Jos oppilaitoksessa on painotettua opetusta, voi se tarjota lisäaineita valinnaisaineina painotusten toteuttamiseen. Tällaisia aineita voivat olla esimerkiksi ilmaisutaito, jossa opiskellaan itsensä ilmaisemista ja teatteritaitoja. Myös muita erilaisia valinnaisaineita on mahdollista tarjota koulun resurssien ja oppilaiden kiinnostuksen mukaisesti.

Moni valitsee valinnaisaineet sen mukaisesti, mikä itseään kiinnostaa eniten. Ne nähdään erityisesti mukavina ja helppoina aineina, joissa itseään pääsee ilmaisemaan pakollisia kouluaineita enemmän. Yleensä kaksoistunteina toteutetut valinnaisaineet tuovat mukavaa rytmiä kouluviikkoon.

Erityisesti yläkoulussa olevan nuoren kannattaa miettiä mielekkyyden lisäksi, mistä valinnaisaineesta voisi olla hyötyä tulevaisuudessa. Jos tavoittelet esimerkiksi kokin opintoja tai aiot pyrkiä ompelijakouluun, on järkevää valita valinnaisaineet tämän määränpään mukaisesti. Kannattaa myös ottaa huomioon, että kolmannesta kielestä on paljon hyötyä yhä vain kansainvälistyvässä maailmassa, joten vaikka muut valinnaisaineet kuulostaisivat hauskemmilta, saattaa kielivalinta olla järkevä tulevaisuutta ajatellen. Valinnaisaineista olisi järkevää puhua vanhempien ja opettajien kanssa ennen lopullisen valinnan tekemistä.?