Select Page

Tervetuloa

Anttilan Koulu

YLÄKOULUSSA OPISKELEMINEN

Yläkouluun siirtyminen on monelle nuorelle jännittävää aikaa. Se eroaa alakoulusta joiltain osin huomattavasti ja sen lisäksi moni uuteen oppilaitokseen siirtyvä on jo murrosiässä ja omassa elämässä tapahtuu myös monia muutoksia.

Uudet Oppiaineet

Oman luokan muuttuminen ja tunneille eri luokkiin siirtyminen tuovat muutoksen entisen alakoululaisen elämään suomi kolikkopelit kirjaudu.
Samalla vastuu lisääntyy ja omasta opiskelusta täytyy ottaa kovempi ote, mutta toisaalta moni nauttii oman päätösvallan vaikutuksesta muun muassa omien valinnaisaineiden valitsemisessa.

Biologia

Maantiede

Ruotsin kieli

Auttaminen

Onnistua

Yläkouluaikainen koulumenestys vaikuttaa jatko-opiskelupaikan saamiseen jo 7.
luokasta asti.

Fysiikka

Kemia

Kotitalous

JAKSOJÄRJESTELY RYTMITTÄÄ LUKUVUODEN

Yksi suurimpia yläkoulun eroja verrattuna alakouluun on kouluvuoden jakautuminen jaksoihin. Jokaisessa lukuvuodessa on neljä jaksoa ja jokaisen jakson työjärjestys eroaa edellisestä, mutta nuori ei vielä pääse itse suunnittelemaan työjärjestyksiään.

Kalenteri

TUKIOPPILASTOIMINTA

Tukioppilastoiminta Anttilan koulussa on vapaaehtoistoimintaa, jossa on vuosittain mukana noin 20 koulun 8.-9.-luokkalaista oppilasta. Toimintaan pääsee mukaan suorittamalla 8.-luokalla tukioppilastoiminnan valinnaiskurssin.
Vuosittain tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä oman koulun oppilaille.

01

May

ryhmäyttämispäivät uusille 7.-luokkalaisille

12

May

Väriviikko

14

May

Ystävänpäivän erilaiset tempaukset

i

Blogi

Rakentamalla tehokkaita opiskelija-opettajasuhteita

Kun on kyse opiskelija-opettaja-suhteista, tutkimukset ovat osoittaneet, että 68 % opiskelijoista uskoo, että positiivinen yhteys opettajiin vaikuttaa myönteisesti heidän akateemiseen suoritukseensa. Mutta mitä se todella vaatii, jotta näitä tehokkaita suhteita, jotka...