Select Page

Oppilaskunnan hallitus toimii oppilaiden ”äänitorvena”, jonka kautta tärkeät asiat välittyvät oppilailta opettajille ja päinvastoin.
Jokaiselta luokalta on äänestämällä valittu kaksi jäsentä, joista oppilaskunnan hallitus muodostuu. Hallitukselle valitaan joka vuodeksi puheenjohtaja sekä sihteeri, pääosin 9-luokan jäsenistä. He ovat esillä koulun tilaisuuksissa ja johtavat oppilaskuntaa yhdessä opettaja Anne-Mari Artiolan kanssa. Lisäksi oppilaskunnasta valitaan joka vuosi kaksi jäsentä Anttilan koti- ja kouluyhdistykseen oppilasjäseniksi boostcasino.com/fi.
Oppilaskunnan hallitus kokoontuu koulupäivien aikana, pääosin välitunneilla, mutta tarvittaessa myös oppituntien aikana.
Oppilaskunnan hallitus on mukana päättämässä kouluun ja kouluviihtyvyyteen liittyvistä asioista. Sen lisäksi hallitus esimerkiksi järjestää joka vuosi erilaisia tapahtumia kuten kulttuurikilpailut. Se päättää taksvärkkityöstä saatujen rahojen lahjoituskohteen, on mukana ehkäisemässä koulukiusaamista, jakaa keväällä FRENDI-kunniakirjat ja ruusut sekä tekee pieniä hankintoja koululle. Oppilaskunnan hallituksella, ja sitä kautta koko koululla, on kummilapsi Intiassa Plan-säätiön kautta.
Hallituksessa toimiminen on luottamustehtävä, ja 9.luokan lopussa mukana olleet jäsenet saavat toiminnasta todistuksen.